Černobílý svět ultraortodoxních Židů

ultraortodoxní čtvrť Mea Shearim Ghetto. To je slovo, které se mi stále vracelo, když se jsem se toulal čtvrtí ultraortodoxních Židů v Jeruzalémě. Všudypřítomné plakáty v jazyce jidiš, nepořádek, spěchající muži v černém oblečení s kloboukem, jarmulkou nebo beranicí na hlavě, zahalené ženy a děti běhající sami po ulici. Read more [...]