Černobílý svět ultraortodoxních Židů

ultraortodoxní čtvrť Mea Shearim Ghetto. To je slovo, které se mi stále vracelo, když se jsem se toulal čtvrtí ultraortodoxních Židů v Jeruzalémě. Všudypřítomné plakáty v jazyce jidiš, nepořádek, spěchající muži v černém oblečení s kloboukem, jarmulkou nebo beranicí na hlavě, zahalené ženy a děti běhající sami po ulici. Read more [...]

Tento způsob léta v Izraeli zdá se mi poněkud nešťastným

vojaci hebron Z izraelského léta jsem měl obavy. Kvůli vedru, kterým mě strašili spolupracovníci i průvodce Lonely Planet. Když jsem v červnu psal domů, že už tady opravdu začíná být horko, ještě jsem si neuvědomil, jak dvojznačná má zpráva byla. Letní sezóna tradičně láká davy turistů, na což jsem se taky dvakrát netěšil. Letos je všechno jinak, ale radost z toho nemám. Read more [...]

Bikiny, náboženství a konflikt

Mladí Palestinci u mešity v Hebronu Země na křižovatce tří kontinentů: Asie, Evropy a Afriky. Místo, kde se střetávají tři náboženství: židovství, islám a křesťanství. A taky území, kde na vzdálenosti sta kilometrů zažijete tři úplně rozdílné světy. Vítejte v Izraeli a Palestině. Read more [...]